MUDr. Miroslav Rozprávka

Home / Doctors / MUDr. Miroslav Rozprávka
Miroslav-Rozpravka-gynekolog-gynekologickeho-centra-laserove-gynekologie-Praha

Cesta, kterou kráčím

Moje cesta lékaře začala v roce 1985, kdy jsem promoval na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Prvním působištěm se pro mě na 5 let stala II. Gynekologicko – porodnická klinika FN UPJŠ Košice. Začal jsem na postu sekundárního lékaře a později se vypracoval na samostatně pracujícího gynekologa. Psal se rok 1990 a já si uvědomil, že bude potřeba se profesně posunout. Nastoupil jsem jako gynekolog v Okresním ústavu národního zdraví (později SAZZ) v Praze 8. Mezi roky 1994–1995 jsem připravoval koncepci a technické vybavení gynekologického oddělení Lékařského domu NPI v Praze 7. Poté od roku 1995 až do listopadu 1999 jsem byl ve funkci vedoucího lékaře gynekologického oddělení v Lékařském domě NPI na Praze 7. V roce 1999 jsem udělal krok blíže k Vám a založil Lékařské centrum U Výstaviště, kde pokračovala má praxe v klidném rodinném prostředí. Poslední změnou v mém působením bylo jen stěhování do nových prostor v Anglické ulici č. 16 v Praze 2 – Vinohrady, kterou jsem absolvoval v létě 2003 a kde mě mé klientky stále naleznou.

Odbornost

 • Atestace v oboru gynekologie a porodnictví, 1989 KU Bratislava.
 • Medicínská kvalifikace Medicinae Doctor akceptována a registrována pod č.156943 v GMC (Britská lékařská komora) v Londýně. Po audienci a testování u direktora Postgraduálního centra RCOG registrován jako kandidát RCOG (Královské společnosti porodníků a gynekologů), 1990.
 • Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru gynekologie a porodnictví, 1992 ČLK Praha.
 • Atest v ultrazvukové diagnostice, 1988,1992 FN UPJŠ Košice, 1994 UK Praha.
 • Atestace vyššího stupně v oboru sexuologie, 1999 UK Praha.
 • Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru sexuologie, 1999 ČLK Olomouc.
 • Diplom Doktor homeopatie, 1994 IPVZ Praha.
 • Diplom ČLK kontinuálního celoživotního vzdělávání.
 • ECAMS Master Course in Aesthetic Genital Surgery, 2014 Athens, Greece.

Kariéra

 • 1986-90 – doškolovací stáže v oboru na gyn.por. klinice ILF FN Bulovka,
 • 1988-94 – specializační vzdělávání a stáže v ultrazvukové diagnostice II.gyn.por. klinika FN UPJŠ Košice, ILF Praha, IPVZ Brno, II.gyn.por. klinika VFN UK Praha,
 • 1990  individuální studijní pobyt na gyn.por. klinikách v Severní Anglii:
  • Withington Teaching Hospital of Manchester University, (Prof.Elstein,Dr.Killick)
  • Halifax Royal Infirmary (Mrs. Dr. Gupta),
  • Burnley General Hospital (Mr. Dr. Ogden),
  • Dewsbury Royal Authority Hospital (Mr. Dr. Tomlinson),
 • 1993-95 – postgraduální vzdělávání v homeopatické medicíně Institut Rhodon Praha,
 • 1991-93 – pravidelné pobyty v Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Londýn,
 • 1993 – studijní pobyt na Minimal Invasiv Therapy Unit v Royal Free Hospital v Londýně (Mr.Dr.Magos),
 • 1995-98 – stáže a praxe na Sexuologickém ústavu FP UK Praha.

Odborné společnosti

 • ČSGP Společnost – nyní ČGPS, 1988 Spolek českých lékařů,
 • Spolek lékařů Prahy,
 • Institut Rhodon Praha,
 • International Federation of Gynecology and Obstetrics SO,
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky a fetální medicíny ČGPS,
 • Sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E.Purkyně,
 • Společnost pro otázky menopauzy,
 • Společnost pro metabolická onemocnění skeletu,
 • Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání,
 • Česká lékařská homeopatická společnost,
 • Senologická sekce ČGPS.

 • info
 • Anglická 242/16, Praha 120 00