MUDr. Pavol Rozprávka

Home / Doctors / MUDr. Pavol Rozprávka
MUDr. Pavol Rozprávka - Gynekolog privátního laserového centra v Praze

Odborné vzdělání je začátek

V roce 1988 jsem promoval na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Postupně jsem získal specializaci 1. stupně v oboru gynekologie a porodnictví a poté i pokročilou specializaci. V roce 2017 absolvovat na Vysoké škole bezpečnostního manažerství v Košicích titul MBA ve zdravotnictví.

Odbornost

 • Atestace v oboru gynekologie a porodnictví, 1992 KU Bratislava
 • Doktorát v oboru porodnictví a gynekologie – barevný dopplerovský ultrazvuk v gynekologii a porodnictví.
 • Osvědčení o způsobilosti při posuzování děložního hrdla, 2003.
 • Osvědčení o způsobilosti v 3D ultrazvuku, 2003.
 • Osvědčení o způsobilosti v Ultrazvukovém vyšetření v 11-14 týdnu těhotenství, 2008, FMF prof. Nikolaides, Velká Británie.
 • Osvědčení o způsobilosti v Ultrazvukovém vyšetření v 18-23 týdnu těhotenství, 2011, FMF Prague.
 • ECAMS Master Course in Aesthetic Genital Surgery, 2016, Athens, Greece

Kariéra

 • 1981-1982 – Nemocnice Ladislava Dérera 1. gynekologicko-porodnická klinika, asistent.
 • 1982-1988 – Lekářská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, SR.
 • 1989-2004 – Univerzitní nemocnice L. Pasteura, Oddělení gynekologie a porodnictví, Košice, SR.
 • 1993 – Praktický kurz laparoskopie a hysteroskopie. Oddělení minimálně invazivní terapie gynekologie a porodnictví Nemocnice Royal Free, Londýn, VB.
 • 1994  – Operační laparoskopické školení v gynekologii, Nemocnice Mont Royal, Montreal ,Canada.
 • 1994 – Endoskopické zákroky v gynekologii, Nemocnice Foothills Univerzity v Calgary, Alta, Canada.
 • 1994-2001 – Postgraduální studium v oboru porodnictví a gynekologie – barevný dopplerovský ultrazvuk v gynekologii a porodnictví.
 • 1995 – Postgraduální výuka kurzu Diagnostika a operativní laparoskopie v Nemocnici Ladislava Dérera, Bratislava, SR.
 • 2001-02 – Nemocnice Victoria, Oddělení gynekologie a porodnictví, Mahe, Seychely.
 • 2005-06 – Falck SK a.s. HR manager.
 • 2005-13 – Univerzitní nemocnice L. Pasteura, Oddělení gynekologie a porodnictví, vedoucí referent.
 • 2013-15 – Gynekologicko-porodnícka klinika – Nemocnice Košice-Šaca, Ultrazvukový konzultant v gynekologii a porodnictví.
 • 2015-17 – Vysoká škola bezpečnostního manažerství v Košicích, MBA pro zdravotnictví.

Publikační činnost

 • Autor a spoluautor řady domácích i zahraničních publikací a přednášek.
 • Spoluřešitel výzkumných úkolů.
 • Monografie – Farebná dopplerovská sonografia v pôrodníctve. s.n. (Košice : Agentúra-K, Compugraph), 2000], 111 s. ISBN 80-968-2892-4.

 • info
 • Anglická 242/16, Praha 120 00